Asamblea anual Rotary Club Madrid-Castilla en Soria